χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Αντιδραστήριο συσκευών ανάλυσης αιματολογίας
Αντιδραστήρια αιματολογίας Sysmex
Αντιδραστήρια αιματολογίας Mindray
Αντιδραστήρια ABX
Αντίθετα αντιδραστήρια κυττάρων
Αντιδραστήρια υνιών Beckman
σωλήνες συλλογή αίματος
Εξάρτηση εξαγωγής DNA
Αντιδραστήρια κλινικής χημείας
Immunoassay αντιδραστήρια
Αντιδραστήριο ούρων
Hematology Analyzer
1 2 3 4 5 6 7 8